ทำตาสองชั้น (Blepharoplasty)

ทำตาสองชั้นพวกเราชาวเอเชีย โดยเฉพาะคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีน มักจะไม่มีรอยพับบริเวณหนังตาบน ซึ่งคือ เห็นเป็นตาชั้นเดียว อาจทำให้แลดูเหมือนตาตี่ๆ ไม่สวยงามในคนทั่วไป บางคนอาจเป็นตาชั้นเดียวตั้งแต่เกิด หรือมีตา 2 ชั้นอยู่ พออายุมากขึ้น อ้วนขึ้น มีไขมันที่เปลือกตามาก จนห้อยมาบดบังชั้นที่เคยมีอยู่ บางคนห้อยมากจนแทบจะปิดตาลงมา ทำให้การมองเห็นลดลง หรือเป็นเหตุให้ขนตาชี้ลง จนเขี่ยตาดำ หรือกระจกตา จึงต้องมีการผ่าตัดทำตา 2 ชั้น (Blepharoplasty) เพื่อความสวยงามและเพื่อการรักษาขึ้น

ทำตาสองชั้น

โดยทั่วไป ทำตาสองชั้น คือใช้ฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณเปลือกตาหรือหนังตาที่ต้องการทำให้เป็น 2 ชั้น
วาดเป็นรอยที่คาดว่าจะทำให้เกิด 2 ชั้น ในตา 2 ข้าง ให้เท่าๆ กัน บางรายถ้ามีหนังตาหย่อนมากก็จะวาดจำนวนหนังตาที่จะต้องตัดออกด้วย และวาดให้ตาทั้ง 2 ข้าง เท่ากัน
ใช้มีดผ่าตัด กรีดตามรอยที่วาดไว้ ตัดเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังที่คิดว่าเป็นส่วนเกินออก หากมีไขมันมากก็ตัดออกด้วย
เย็บให้ผิวหนังติดกับส่วนที่อยู่ชิดกับ Tarsus (เป็นเนื้อเยื่อคล้ายกระดูกอ่อนที่มีหน้าที่โครงรูปให้เป็นหนังตา)
เย็บแผลที่กรีดออกให้ติดกัน
แพทย์นัดตัดไหมในเวลา 5 – 7 วัน
ทั้งนี้ หลักการในการทำตาสองชั้น คือ การทำให้ผิวหนังบางส่วนยึดติดเนื้อเยื่อใกล้ๆ Tarsus ซึ่งโดยทั่วไป หลังผ่าตัด สามารถกลับบ้านได้ ไม่ต้องอยู่โรงพยาบาล

มีข้อห้ามไม่ให้ทำตาสองชั้นหรือไม่?
เช่นเดียวกับการทำผ่าตัดบริเวณผิวหนังทั่วๆไป ที่ทำโดยใช้ยาชาฉีดเฉพาะที่ ซึ่งผู้ที่ไม่ควรทำ ได้แก่

แพ้ยาชาที่ใช้ฉีด
เป็นคนมีแนวโน้มที่จะเป็น แผลเป็น หรือแผลเป็นนูน (Keloid) เนื่องจากเป็นการทำผ่าตัดเพื่อความสวยงามเป็นหลัก การมีแผลเป็นนูน จะยิ่งทำให้ไม่สวยงาม
มีโรคทางร่างกายที่อาจทำให้มีผลต่อการผ่าตัด เช่น โรคเลือด (เพราะเมื่อมีเลือดออกแล้วหยุดยาก) โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หรือ โรคอื่นๆทางกาย ที่ยังควบคุมยังไม่ได้
ผู้ที่คาดหวังมากเกินไป เช่น คาดหวังว่าตา 2 ชั้น ต้องออกมาสวยงามดังดาราคนใดคนหนึ่งที่ตั้งเป้าไว้ ทั้งๆที่รูปหน้าอาจไม่อำนวยให้เป็นเช่นนั้น
มีผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนในการทำตาสองชั้นไหม?
ผลข้างเคียงแทรกซ้อนที่อาจพบได้จากการทำตาสองชั้น คือ

มีเลือดออกมากระหว่างผ่าตัด เนื่องจากหนังตาเป็นส่วนที่มีเลือดมาเลี้ยงค่อนข้างมาก การกรีดหนังตาบริเวณนี้มักจะมีเลือดออก ซึ่งแพทย์ต้องใช้วิธี จี้ ห้ามเลือด การมีเลือดออกมาก อาจทำให้แผลผ่าตัดบวมอยู่นานกว่าปกติ
แผลอักเสบติดเชื้อ ซึ่งอาจพบได้บ้าง โดยผู้ป่วยจะมีอาการ ปวด เจ็บ แผลเป็นหนอง แก้ไขโดยการให้ยาปฏิชีวนะแก้อักเสบระงับการติดเชื้อ
แผลไม่ติด หรือติดไม่ดี ทำให้มีรอยแผลเป็นมากกว่าปกติ แผลหายช้า เจ็บตา นานกว่าปกติ
ที่สำคัญที่สุด และพบเป็นปัญหาได้บ่อย ได้แก่
ไม่พอใจหรือไม่สวยดังคาด
ตา 2 ชั้น 2 ข้างไม่เท่ากัน
รอยสองชั้นไม่เป็นที่พอใจ เช่น ตื้นเกินไป สูงเกินไป
หลังผ่าตัด เวลาหลับตา ตาปิดไม่สนิท มักจะเป็นระยะแรกๆเท่านั้น ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดแก้ไขหนังตาตกมากกว่า
มีแผลเป็นบริเวณที่กรีด มากบ้าง น้อยบ้าง แต่โดยทั่วไปมักจะยอมรับได้ เนื่องจากเวลาลืมตา แผลเป็นจะหลบซ่อนอยู่ เจ้าตัวมองไม่เห็น ยกเว้นรายที่เป็นแผลเป็นใหญ่แบบแผลเป็นนูน ซึ่งพบได้น้อย
ไม่เกิดมีตาสองชั้นในบางราย จากการเย็บเพื่อให้เกิดการติดกันของผิวหนังกับเนื้อเยื่อบริเวณ Tarsus ไม่ติด หรือไหมที่เย็บหลุดก่อนเวลา ทำให้ไม่เกิดตาสองชั้น
*****อนึ่ง การผ่าตัดตาสองชั้นในบางราย อาจต้องมีการผ่าตัดซ้ำเพื่อแก้ไขทำตาสองชั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *